Dovanų kupono taisyklės

Šių Alkatraso pirkimo pardavimo taisyklių tikslas - reglamentuoti paslaugų teikimą. Internete www.alkatrasas.lt ir pabėgimo kambariuose Šilutės pl. 21, Klaipėda. Užtikrinant Lietuvos Respublikos įstatymų bei teisės aktų, nustatančių vartotojų teisių apsaugą, laikymąsi ir įgyvendinimo.

  1. Alkatrasas platina elektroninius dovanų kuponus-tai internetu parduodamas blankas su informacija ir/ar pabėgimo kambariuose išspausdintas elektroninis blankas su informacija, kuris patvirtina pirkėjo išankstinio mokėjimo faktą ir suteikia teisę gauti paslaugų teikėjų teikiamas paslaugas.

  2. Dovanų čekio galiojimo laikas nurodomas aprašymuose prie paslaugos ant kupono. Dovanų kupono galiojimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo jo įsigijimo dienos, tai yra nuo to momento kai už jį buvo sumokėta.

  3. Vadovaujantis šiomis taisyklėmis pirkėjas gali pateikti laisvos formos prašymą dėl dovanų kupono galiojimo termino pratęsimo – Alkatraso pabėgimo kambariuose, Šilutės pl. 21, Klaipėda arba nuotoliniu būdu (susisiekęs elektroniniu paštu (labas@alkatrasas.lt). Dovanų kupono galiojimo terminą galima pratęsti dovanų kuponui, kuris yra nepanaudotas, tačiau jo galiojimas jau baigėsi bei nuo jo galiojimo pasibaigimo nepraėjo daugiau kaip 4 savaitės. Už dovanų čekio pratęsimą taikomas mokestis. Dovanų kuponą galima pratęsti tik vienas kartą.

  4. Prašyme dėl dovanų čekio galiojimo termino pratęsimo pirkėjas turi nurodyti: savo vardą, pavardę, kontaktinį telefono numerį, elektroninio pašto adresą, dovanų čekio numerį bei pridėti dovanų čekio kopiją, kai kreipiamasi dėl pratęsimo nuotoliniu būdu. Norint pratęsti galiojimo terminą Alkatraso pabėgimo kambariuose pirkėjas turi tik pateikti dovanų čekį.

  5. Pirkėjai, prieš įsigydami dovanų čekį, privalo įvertinti visas su dovanų čekiu susijusias paslaugos teikimo aplinkybes, įskaitant, bet neapsiribojant darbo laiku, lokacija ir kitomis paslaugos teikimo sąlygomis.

  6. Alkatrasas pažymi, jog pinigai už dovanų čekį yra negrąžinami, išskyrus, kaip pirkėjas, įsigijęs dovanų čekį, atsisako sutarties (t.y grąžina įsigytą ir nepanaudotą dovanų čekį) per 14 (keturiolika) dienų nuo dovanų čekio įsigijimo dienos, pirkėjas gali atgauti sumokėtą kainą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6228(10) straipsniu. Pirkėjui panaudojus dovanų čekį ir gavus dovanų čekyje nurodytas paslaugas, jis yra jokiais atvejais negrąžinamas.

  7. Dovanų kupono galiojimo laikas pratęsiamas jei Lietuvos Respublikos vyriausybė paskelbė karantiną arba yra įvedama nepaprastoji padėtis. Kuponų galiojimas yra pratęsiamas tokiam laikotarpiui, kiek buvo įvestas karantinas arba nepaprastoji padėtis, bet ne ilgesniam laikui, nei 5 mėnesiai.