Alkatraso taisyklės

Atvykimo laikas: klientai privalo atvykti bent 10 minučių iki numatomo pradžios laiko. Jei klientas atvyksta vėliau, jo žaidimo laikas gali būti sutrumpintas, kad būtų galima pasiruošti kitai rezervacijai.

Amžiaus ribos: mūsų pabėgimo kambariai yra rekomenduojami nuo 12 metų. Vaikai iki 12 metų amžiaus turi būti lydimi suaugusio asmens.

Saugumas yra mūsų pagrindinis prioritetas. Bet koks elgesys, kuris gali kelti pavojų sau ar kitiems, nebus toleruojamas.

Draudimai: rūkymas, maisto produktų ir gėrimų vartojimas yra draudžiamas pabėgimo kambariuose.

Mes neatsakome už jokius pamestus ar pavogtus daiktus. Rasti daiktai bus laikomi 30 dienų, po to jie bus išmesti.

Nuotraukų ir vaizdo įrašų kūrimas yra draudžiamas pabėgimo kambariuose.

Atsakomybės apribojimas: dalyvavimas pabėgimo kambariuose yra jūsų asmeninė rizika. Alkatraso komanda neatsako už jokius sužeidimus ar nelaimingus atsitikimus, kurie gali įvykti žaidimo metu.